Voornemens 2018

Gemeentelijke herdenking
Op verzoek van burgemeester Houben van Voerendaal is de afspraak gemaakt om van de jaarlijkse herdenking op 1 september ter ere van Juup Geraedts te Ubachsberg een gemeentelijke herdenking te maken.
Hierbij worden dan, naast Juup Geraedts, jaarlijks eveneens de drie overige in Indonesië achter gebleven Voerendaalse jongens herdacht, Ber Houben uit Ransdaal, Frans Offermans uit Voerendaal en Leopold Palmen uit Klimmen.
Deze gemeentelijke herdenking zal voor het eerst plaatsvinden in 2016.

Foto-gedenkboek Voerendaalse Indië- en Nieuw Guinea gangers
Het foto-gedenkboek “Honderd vierendertig Voerendalers in Nederlands Indië en Nieuw Guinea 1945-1962 …vier keerden niet terug…” vordert gestaag. Echter ontbreken nog tal van persoonlijke gegevens en foto’s van diverse uitgezonden militairen. Ook de gemeente Voerendaal hecht aan het belang van een zo compleet mogelijk overzicht van een tot nu toe onbelicht gebleven stuk Voerendaalse geschiedenis en is bereid hieraan optimale ondersteuning te verlenen. Daartoe is een werkgroep opgericht, bestaande uit Hub Lipsch (Klimmen), Hub Verhoeven sr. (Klimmen), Hay Sijben (Kunrade) en Wiel Niks (Ubachsberg), teneinde het verhaal compleet te krijgen.

 

Overigens kunt u ook nu reeds informatie inwinnen en/of gegevens verstrekken betreffende Indië gangers uit de gemeente Voerendaal (Barrier, Colmont, Craubeek, Dolberg, Klimmen, Kunrade, Opscheumer, Ransdaal, Retersbeek, Ten Esschen, Termaar, Ubachsberg, Voerendaal en Winthagen). Bel hiertoe 045-5713965.

 

Op zoek zijn wij naar nadere info + foto’s van oud Indië gangers uit

KUNRADE
Hein Cordewener – 23.08.1923
M. Cordewener – 26.01.1928
Jan Dohmen – 09.10.1926
J.H.J. Dohmen – 10.04.1925
P. Engelberts
Louis van Gangelt
Jan Groenendijk – 10.11.1926
Sjir Huntjens
Col Lemmens – 13.02.1925
Piet Orbons
Piet Pluijm – 17.05.1925
Funs Schins
Frits Steinbusch – 11.09.1925
Wiel Ubachs
A.H. Wiendels – 29.08.1927
Cor Wintjens – 16.01.1925

VOERENDAAL

H. van Alst – 01.05.1921
Frans Buyink – 27.12.1928|
Wiel Dirrix – 20.02.1922
Douven
Sjeng Jaeqx
Connie Klinkeberg – 30.09.1927
Sjeng Moonen – 18.09.1928
N. Mijnes – 24.06.1915 (In Indië geweest?)
Frans Offermans – 30.01.1924
Sjeng Ritzen – 17.09.1928
Jan Thijssen – 15.12.1928
Harrie (Hai) Veldman
Franciscus Vermariën – 19.06.1922
Th. Vos – 29.08.1912 (In Indië geweest?)
J.H. Wintgens – 18.03.1925

Gaarne een reactie omtrent verdere info s.v.p.

 

1945-1962 Troepentransporten Ned. Indië en Nieuw Guinea
Na langdurige research is in boekwerk vorm een overzicht tot stand gekomen van alle troepentransporten naar en van Nederlands Indië (1945-1950) en Nieuw Guinea (1960-1962). Hierin wordt per onderdeel aangegeven de vertrekdatum, vanuit welke haven, aan boord van welk schip, datum en plaats aankomst, de verblijfslocatie, datum repatriëring, aan boord van welk schip, terug in NL en de verliezen per onderdeel, tot een totaal van 6.228.

Een complete en overzichtelijke databank, uitermate geschikt voor onderwijs, historici en alle overige geïnteresseerden.

Het boekwerk is verkrijgbaar tegen een prijs van € 19,95 (excl. verzendkosten). Afhalen kan ook.

045-5713965 / wiel62@home.nl