Voornemens 2019

Foto-gedenkboek Voerendaalse Indië- en Nieuw Guinea gangers
Het foto-gedenkboek “Honderd achtendertig Voerendalers in Nederlands Indië en Nieuw Guinea 1945-1962 …vijf keerden niet terug…” vordert gestaag. Echter ontbreken nog tal van persoonlijke gegevens en foto’s van diverse uitgezonden militairen. Ook de gemeente Voerendaal hecht aan het belang van een zo compleet mogelijk overzicht van een tot nu toe onbelicht gebleven stuk Voerendaalse geschiedenis en is bereid hieraan optimale ondersteuning te verlenen. Daartoe is een werkgroep opgericht, bestaande uit Hub Lipsch (Klimmen), Hub Verhoeven sr. (Klimmen), Hay Sijben (Kunrade) en Wiel Niks (Ubachsberg), teneinde het verhaal compleet te krijgen.

Overigens kunt u ook nu reeds informatie inwinnen en/of gegevens verstrekken betreffende Indië gangers uit de gemeente Voerendaal (Barrier, Colmont, Craubeek, Dolberg, Klimmen, Kunrade, Opscheumer, Ransdaal, Retersbeek, Ten Esschen, Termaar, Ubachsberg, Voerendaal en Winthagen). Bel hiertoe 045-5713965.

Op zoek zijn wij naar nadere info + foto’s van oud Indië gangers uit

Klimmen
– W.H. Pluijmen (foto + info)
– Simons Walter (info)

Kunrade
– Cordewener H.L.J. /Hein (info)
– Dohmen Johan Hubert Jozef * 10.04.1925 (info)
– Schins Funs (foto + info)
– Huntjens Gerardus Maria/Sjir * 25.11.1925 (foto + info)
– Steinbusch F.J./Frits * 11.09.1925 (info)
– Engelberts P. * 23.07.1929 (foto)
– Orbons P. Geëmigreerd (info + foto)

Overheek
– Petrus Franssen (foto + info)

Retersbeek
– Petrus G. Steenbeek * 28.03.1929 (foto + info)

Ten Esschen
– de Groot Gert (G.J.H.) * 20.11.1923 (foto)

Termaar
– Hub Savelberg * 24.06.1929 (foto)
– Simons Jos Laurentius * 28.07.1917 (foto + info)
– Verhoeven Nicolaas Gerardus * 07.06.1929

Ubachsberg
– Symons Albertus J. * 29.10.1925

Voerendaal
– van Alst Hub * 1922 (foto + info)
– Buyink Frans * 27.12.1928 (foto)
– Cremers Paul * 10.07.1918 (foto + info)
– Douven Pierre/Wiel? (foto + info)
– Geelen / gem secretaris (foto + info)
– Gehlen Pieter (foto + info)
– Hartman Jan (foto + info)
– van Knippenber Jan (foto + info)
– Mijnes N. * 24.06.1915 (foto + info)
– Ramaekers Frans (foto + info)
– Smeets Wiel (foto + info)
– Verhoeven Jo (foto + info)
– Verreussel H. (foto + info)
– Vos Th. C. * 29.08.1912 (foto + info / verhuisd naar Genk B.)
– Ben Onink (Nieuw Guinea) (foto + info)

Gaarne een reactie omtrent verdere info (045-5713965/wiel62@home.nl)

De vóór inschrijving is van start gegaan, het boek komt uit in okt/nov 2019.
T/m 31 augustus is het boek verkrijgbaar tegen een gereduceerde prijs (€ 25,95), daarna geldt de gewone verkoopprijs van € 30,95
Bij verzending komen er verzendkosten bij.
Het vóór inschrijvingsformulier kan worden gedownload vanuit de – (laatste) – overzichtskop op de website/FOTOGEDENKBOEK en kan worden ingeleverd bij één van de vermelde inleveradressen. Per mail toezenden mag ook (volledig ingevuld en ondertekend).

1945-1962 Troepentransporten Ned. Indië en Nieuw Guinea
Na langdurige research is in boekwerk vorm een overzicht tot stand gekomen van alle troepentransporten naar en van Nederlands Indië (1945-1950) en Nieuw Guinea (1960-1962). Hierin wordt per onderdeel aangegeven de vertrekdatum, vanuit welke haven, aan boord van welk schip, datum en plaats aankomst, de verblijfslocatie, datum repatriëring, aan boord van welk schip, terug in NL en de verliezen per onderdeel, tot een totaal van 6.228.

Een complete en overzichtelijke databank, uitermate geschikt voor onderwijs, historici en alle overige geïnteresseerden.

Het boekwerk is verkrijgbaar tegen een prijs van € 19,95 (excl. verzendkosten). Afhalen kan ook.

045-5713965 / wiel62@home.nl