Voornemens 2020

Foto-gedenkboek Voerendaalse Indië- en Nieuw Guinea gangers
Het fotogedenkboek “149 Voerendalers in Indië en Nieuw Guinea 1945-1962 …5 keerden niet terug… ” is thans klaar en gaat naar de drukker.

Begin/medio december is de boekpresentatie, nadere gegevens volgen.

Het boek bevat 332 pagina’s met tal van foto’s van Indië- en Nieuw Guinea gangers uit de huidige gemeente Voerendaal.
Een indrukwekkend tijdsdocument betreffende een zwaar onderbelichte periode Voerendaalse koloniale geschiedenis. 5 Naar Indië gezonden Voerendaalse jongens zijn nooit meer teruggekeerd en vonden hun laatste rustplaats op één van de in Nederlands beheer zijnde Erevelden in Indonesië. Nabestaanden zijn nimmer in de gelegenheid gesteld het graf van hun dierbaren te bezoeken…

Het fotogedenkboek kost € 30,95 en is verkrijgbaar via wiel62@home.nl of 045-5713965 en overmaking van genoemd bedrag op rekeningnummer NL69ABNA 0540947172 t.n.v. W. Niks. In geval van verzending komt er € 4,00 bij.

Op 27 december a.s. is het exact 70 jaar geleden, dat in paleis op de Dam te Amsterdam de soevereiniteitsoverdracht plaatsvond van Nederlands Indië, door koningin Juliana. Nederlands Indië hield op te bestaan en werd de republiek Indonesia.

Aangezien het bestaande oorlogsmonument (tegen de Laurentiuskerk te Voerendaal) géén volledige vermelding gaf van alle Voerendaalse oorlogsslachtoffers is in overleg met de gemeente Voerendaal besloten, dit monument te vervangen door een nieuw monument, waarop vermeld alle Voerendaalse slachtoffers uit W.O.II. Dit is inmiddels reeds geschied.

Gelijktijdig is afgesproken op het Indië monument voor de gesneuvelde Juup Geraedts uit Ubachsberg (Juup Geraedts plantsoen), de herdenkingsplaquette te vervangen door een nieuwe plaquette, met daarop de namen van alle 5 in Indië achtergebleven Voerendalers,
– Juup Geraedts uit Ubachsberg
– Bèr Houben uit Ransdaal
– Otto Moonen uit Retersbeek
– Frans Offermans uit Voerendaal
– Leopold Palmen uit Klimmen
Dit is in overleg en na goedvinden besloten met de families.

Onthulling van de nieuwe herdenkingsplaquette zal plaatsvinden op 27 december a.s. Nader nieuws volgt z.s.m.

Jaarlijks op 1 september zal bij dit monument de Voerendaalse Indië-herdenking geschieden.

Voorts ligt het in de bedoeling hier eveneens een publicatiebord aan te brengen met daarop een afbeelding met namen van alle 149 naar Indië en Nieuw Guinea gezonden Voerendaalse jongens en meisjes. Als blijvend eerbetoon en gedachtenis.

Totaalkosten voor ontwerp en plaatsing van dit bord bedragen ca. € 2.500,–. Oorspronkelijke doelstelling was om, gelijktijdig met de nieuwe herdenkingsplaquette, bij gelegenheid van de 70 jarige herdenking van de soevereiniteitsoverdracht op 27 december, dit publicatiebord te onthullen. Echter heeft dit geen draagvlak mogen ondervinden en zullen we dit zeer waarschijnlijk moeten gaan financieren vanuit de Voerendaalse gemeenschap, b.v. uit schenkingen en/of crowdfunding.

Wiel Niks
045-5713965
06-40470362

1945-1962 Troepentransporten Ned. Indië en Nieuw Guinea
Na langdurige research is in boekwerk vorm een overzicht tot stand gekomen van alle troepentransporten naar en van Nederlands Indië (1945-1950) en Nieuw Guinea (1960-1962). Hierin wordt per onderdeel aangegeven de vertrekdatum, vanuit welke haven, aan boord van welk schip, datum en plaats aankomst, de verblijfslocatie, datum repatriëring, aan boord van welk schip, terug in NL en de verliezen per onderdeel, tot een totaal van 6.228.

Een complete en overzichtelijke databank, uitermate geschikt voor onderwijs, historici en alle overige geïnteresseerden.

Het boekwerk is verkrijgbaar tegen een prijs van € 19,95 (excl. verzendkosten). Afhalen kan ook.

045-5713965 / wiel62@home.nl