Sponsoring en Financiering

Uitgangspunt is geweest de realisatie van een representatief monument, met daarbij een verantwoorde kosteninvestering. Wij denken daarin te zijn geslaagd, dankzij de welwillende ondersteuning van met name de gemeente Voerendaal, Rabobank Centraal Zuid-Limburg, Regiment Limburgse Jagers, notariskantoor Kunderlinde, KunraderSteengroeve en grafisch ontwerpburo “Ron Slangen GRAPHX” uit Brunssum.Voor de restfinanciering van het monument en het verdere beheer is de Stichting aangewezen op sponsoring en donaties vanuit middenstand en bevolking. Bijdragen kunnen spontaan worden overgemaakt! We rekenen daarbij op volle steun vanuit de gemeenschap. Elke bijdrage is van harte welkom en wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Onder “Contact” treft u alle relevante gegevens aan.

Sponsors worden, tenzij ze daar uitdrukkelijk bezwaar tegen hebben, vermeld op de website:

Hoofdsponsors: vanaf € 250,-
Sponsors: vanaf € 100,- tot € 250,-
Subsponsors: vanaf € 1,- tot € 100,-

Hoofdsponsors:

Gemeente Voerendaal
Rabobank Centraal Zuid-Limburg
Regiment Limburgse Jagers
Kunrader Steengroeve Voerendaal
Ron Slangen GRAPHX Brunssum
Hubert Habets, Harbor City USA

Sponsors:

Notariskantoor Kunderlinde
Dames- en Herenkapsalon Jos Kleijnen, Ubachsberg
Bakkerij Scheepers, Ubachsberg
Plus de Bruijn, Furenthela 15, 6367 TL Voerendaal

Subsponsors:

Mw. F. Dela Haye-Geraedts Ubach o. Worms
Kindercentrum Mioche Heerlerbaan
Dhr. W. van Rosmalen Ubachsberg
Schoenmakerij J.Senden Klimmen
Fam. A. Engelen-Geraedts, Eys
Schildersbedrijf H.G.J. Zinzen, Ubachsberg
Linssen & Frissen Fysiotherapeuten, Voerendaal
JJG Klinkenberg, Ubachsberg
Café Zinzen, Ubachsberg
Infotech IT Services – Freek Neven – Maastricht Airport
Restaurant & Partycentrum Le Montagnard, Ubachsberg

 

.
Gelijktijdig aan- of los van een eenmalige bijdrage kunt u ook kiezen voor een jaarlijkse bijdrage. Daartoe kunt u “Vriend” van het monument worden. Het is belangrijk, dat de Stichting veel Vrienden heeft, die ons een warm hart toedragen en daar jaarlijks een kleine financiële bijdrage voor over hebben. We doen daarom ook gaarne een beroep op u om nieuwe Vrienden voor de Stichting te werven. Het stelt ons in staat het herinneringsmonument in goede staat te houden en ook regelmatig een bloemetje te leggen, als eerbetoon vanuit de hele Ubachsbergse dorpsgemeenschap.Het lidmaatschap van de Vriendenkring bedraagt € 5,- per jaar. Deze bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer 157265765 van de Rabobank, onder vermelding van Vriendenkring 2010. U kunt nieuwe leden telefonisch doorgeven aan de Stichting of per e-mail. Nieuwe leden kunnen ook zelf bellen of een e-mail sturen.

Vrienden van het monument 2011:

Fam. F. Bertrand, Ubachsberg
Joyce Geraedts, Nuth
Bente Niks, Ubachsberg
Britt Niks, Ubachsberg
Lene Niks, Ubachsberg
Cas Ortmans, Ubachsberg
Gebr. Spee Agricultuur, Ubachsberg