In Nederlands Indië gesneuvelden uit de gemeente Voerendaal

Gedurende de jaren 1945-1950 zijn diverse jongens uit de huidige gemeente Voerendaal, als oorlogsvrijwilliger of dienstplichtige, naar het toenmalige Nederlands Indië vertrokken. Vijf zijn er voor altijd achtergebleven. Juup Geraedts is de enige in de gemeente Voerendaal geborene, die in Indië is gesneuveld.

Frans Offermans (30 januari 1924 – 26 juli 1947)

Frans is geboren te Eys-Wittem. Van beroep mijnwerker en ongehuwd. Frans was woonachtig op Keerberg 30 te Voerendaal en nam als oorlogsvrijwilliger dienst bij het 1e Bataljon Regiment Stoottroepen (1 RS).

1 R.S. vertrok op 29 september 1945 vanuit de Harskamp via Oostende en Dover naar het trainingskamp Wokingham in Engeland. Op 12 oktober werd, samen met 2-13 R.I., 2-14 R.I. en 3 (7) RS, ingescheept te Liverpool op de Alcantara om klokslag 13.00 uur te vertrekken naar de Oost. Toeval of niet, aan boord bevond zich ook Juup Geraerdts (van 2-13 R.I.) uit Ubachsberg.

Samen met de overige bataljons wordt ook 1 R.S. op bevel van de Engelsen naar Malakka gedirigeerd en op 13 november gaat het bataljon van boord te Port Dickson. Op 8 maart 1946 wordt dan eindelijk ingescheept op de Sommelsdijk om vervolgens op 13 maart voet aan wal te zetten in Semarang, waar Juup Geraedts een paar dagen eerder is aangekomen.

Brenschutter Frans Offermans sneuvelt op 26 juli 1947, na getroffen te zijn door automatisch vuur tijdens het innemen van van de uitgangsstelling voor de actie naar Mranggen (Plamongan). Frans is dan 23 jaar.

“Hij was met vuur geladen tot in zijn gouden hart. Vurig was ook de hete naald waarmee hij zo graag het Stoottroepwapen brandde in souvenir en snuisterij. Vurig tot de laatste dag, het uur U”.

Frans Offermans ligt begraven op het Ereveld Candi te Semarang Indonesia, vak D, nummer 179

Namens de gemeente Voerendaal legt Wiel Niks op 10 augustus 2011 een krans bij het graf van Frans Offermans

Voor zover bekend is voor Frans Offermans, behalve vermelding van zijn naam op het verzetsmonument bevestigd aan de buitenmuur van de Sint Laurentiuskerk te Voerendaal, géén apart monument opgericht.


Bèr Houben (13 mei 1927 – 23 februari 1949)

Bèr is geboren te Schin op Geul (gemeente Valkenburg). Van beroep was hij schrijver directe belastingen en woonachtig in Ransdaal. Bèr was ongehuwd. Opgeroepen als dienstplichtige wordt hij ingedeeld bij het 402e Bataljon Infanterie (6-2 R.I.), dat op 24 september 1948 met de Johan van Oldenbarnevelt naar Indië vertrekt en op 23 oktober in Semarang van boord gaat. Bèr is groepscommandant van het carrierpeloton van de Ost. Cie, dat aansluitend ingezet wordt bij de acties in het gebied tussen Semarang en Solo (Soerakarta).

Op 23 februari 1949 raakt sergeant Bèr Houben levensgevaarlijk gewond, nadat zijn carrieravondpatrouille bij een brug in het noorden van Solo vuur krijgt. Diezelfde nacht overlijdt hij in het ziekenhuis van Solo en wordt een dag later met militaire eer begraven op het kerkhof bij station Djebrès. Naderhand is hij overgebracht naar het Ereveld Candi te Semarang Indonesia, alwaar hij herbegraven is in vak A, nummer 119.

De dorpsgemeenschappen Ransdaal en Schin op Geul hebben Bèr Houben op gepaste wijze herdacht. Reeds op zondag 19 maart 1950 wordt in het voorportaal van de parochiekerk van de Kleine H. Theresa te Ransdaal een gedenkplaat onthuld ter nagedachtenis aan de gesneuvelden uit het dorp.

Nog meer eer wordt betuigd, als in 1975 zelfs een nieuwe straat in Ransdaal naar hem wordt vernoemd: de “Hubert Houbenstraat”.

In 2006 is ter ere van Bèr Houben door de gemeente Valkenburg een gedenkplaquette aangebracht op de muur nabij de kerk van Schin op Geul. Een prachtig initiatief, dat Bèr symbolisch heeft teruggehaald uit Indonesië en daarmee een waardige herdenkingsplek binnen de Schin op Geulse gemeenschap heeft gegeven!


Leopold Palmen (4 juni 1925 – 26 februari 1947)

Geboren te Oud Valkenburg was Leopold Palmen woonachtig te Klimmen in “Huize Klimmen”. Na zijn studie aan het Bisschoppelijk College te Roermond meldt hij zich aan als OVW’er (oorlogsvrijwilliger) bij het Nederlandse leger. Als Res. 2e Luitenant – legernummer 107802 – wordt hij ingedeeld bij het 1e Reg. Lichte Luchtdoelartillerie van de “7 December” Divisie, die bestemd is voor uitzending naar Nederlands Indië.

Op 29 oktober 1946 vertrekt hij aan boord van de “Nieuw Holland” uit Amsterdam en arriveert op 27 november te Tandjong Priok, de haven van Batavia. Batavia en omgeving wordt ook het werkterrein van 1 Reg. Lichte Lua en Leopold. Op 26 februari 1947 komt Leopold om het leven in Batavia, na een verkeersongeval. Hij is slechts 21 jaar mogen worden. Leopold wordt met militaire eer ter aarde besteld op 27 februari 1947 op Ereveld Menteng Pulo, vak IV, nr. 23/7DD.


Otto Moonen (3 februari 1913 – 22 mei 1946)

Otto Moonen, geboren op 3 februari 1913 te Oberhausen D. bracht zijn jeugdjaren door in Retersbeek, van waaruit hij naar Rotterdam verhuisde.
Hier huwde hij Adriana van Ingen, nam dienst bij de Mariniers en ging varen.
In 1945 trad hij als OVW ‘er in dienst bij het 1e Regiment Stoottroepen en vertrok op 29 september 1945, via Engeland en Malakka, naar Ned. Indië.
Als pelotonscommandant van 3-1 R.S. sneuvelde Otto op 22 mei 1946 door beschieting met een mortiergranaat nabij Sambirito, Z.O. van Semarang.
Otto Moonen ligt begraven op Ereveld Candi te Semarang, vak/rij/nummer C 229.