Herdenkingsmonument Juup Geraedts

De aanleiding

Hoewel er de laatste jaren veel is veranderd, hangt er thans, in 2009, nog steeds een soort taboe over de oorlog in Indië. Grotendeels is dit te wijten aan de Nederlandse overheid, die na zestig jaar nog steeds niet in staat is geweest te komen met een waarheidsgetrouwe, alles omvattende en vooral openhartige documentaire hieromtrent. Laat staan een openlijk excuus met daarbij een respectvolle erkenning voor alle uitgezonden militairen. Zelfs in het onderwijs blijft deze aangrijpende episode uit de nationale geschiedenis volstrekt onderbelicht.

Herdenken is een erezaak! Waar over heel Nederland verspreid, in de loop der jaren tal van herdenkingsmonumenten zijn opgericht of zelfs uit waardering straatnamen zijn benoemd naar gesneuvelde oud-Indiëgangers, is in Ubachsberg zelf (te) weinig aandacht geschonken aan de gevallen Juup Geraedts. Dit mogen we niet zo laten.

1 september 2010 is de 100e geboortedag van Juup Geraedts. Ter gelegenheid daarvan wil de Stichting “1945-1950 Ubachsberg” Juup Geraedts gaan herdenken in het Ubachsbergse, in de vorm van een persoonlijk monument. Ere wie ere toekomt!

Het ontwerp

Het op te richten monument bestaat uit een goudkleurige gegraveerde en zwart ingelakte aluminium elox gedenkplaat, bevestigd op een opgemetselde zuil van Kunrader steen. Geplaatst op een vorstvrij fundament (0,80 m. diep) en centraal op een cirkelvormig plateau van klinkers (2,50 m. doorsnede).

In de gedenkplaat worden twee afbeeldingen gegraveerd:

 • Een tropengraf, met daarnaast de Nederlandse vlag halfstok en op de achtergrond twee vulkanen;
 • Het embleem van OVW- Bataljon Limburg 2-13 R. I. (het eikenblad).

Voorts staat de tekst vermeld:

In herdenking aan

Juup Geraedts

*1 september 1910 te Ubachsberg
† 5 april 1946 te Semarang / Ned.Indië

Sergeant OVW-Bataljon Limburg 2-13 R.I.

Begraven op Ereveld Candi
te Semarang / Indonesia

monument1

De plek van het monument

Het monument wordt geplaatst op het bestaande gemeenteplantsoen, gelegen tussen de Oude Schoolstraat en de Vrenkeweg, op een cirkelvormig plateau (doorsnede 250 cm) van klinkers. Om het monument te bereiken dient het bestaande voetpad, waarop zich twee rustbanken bevinden, te worden verlengd. Plaatsing geschiedt in overleg en met medewerking van de gemeente Voerendaal.

Suggestie aan de Voerendaalse politici: het betreffende plantsoentje heeft geen eigen naam. Geef het monument de aandacht die het verdient en vooral extra cachet door het plantsoen de naam “Juup Geraedts plantsoen” te verlenen. Op den duur zal dit bijdragen tot besef en erkenning en uitgroeien tot een herkenbare plek binnen de Ubachsbergse dorpsgemeenschap.

monument2

De aanleg

Het monument inclusief plaquette is ontworpen door Wiel Niks. Marc Vervuurt van Kunrader Steengroeve heeft het monument opgemetseld uit Kunrader steen en de plaquette aangebracht. De specifieke Kunrader steen symboliseert de verbondenheid tussen Juup’s graf te Semarang en zijn geboortegrond. Voor een impressie van de aanleg zie bijgaand foto-album.

Foto-album aanleg

De onthulling op 1 September 2010

Op 1 september 2010 is het herdenkingsmonument onthuld ter ere van Juup Geraedts.plaquette-monument

De plechtigheid is opgeluisterd door:

 • Schutterij St. Hubertus en het Gemengd zangkoor St. Bernardus
  Burgemeester Sprokkel, namens de gemeente Voerendaal
 • Nico Vroom, Ferry Tummers en Dhr. van Dreumel, namens de Stichting Regiment
 • Limburgse Jagers
 • De kinderen Geraedts, namens de familie Geraedts
 • Koningspaar schutterij St. Hubertus, namens schutterij St. Hubertus
 • Wim van Rosmalen, bestuurslid stichting 1945-1950 Ubachsberg, namens de stichting 1945-1950 Ubachsberg

Sprekers tijdens de onthullingsplechtigheid waren achtereenvolgens:

 • Wiel Niks, voorzitter stichting 1945-1950 Ubachsberg: welkomstwoord
 • Burgemeester Sprokkel van de gemeente Voerendaal
 • Wiel Niks: herdenkingstoespraak
 • Jos Kleijnen, bestuurslid stichting 1945-1950 Ubachsberg: het gedicht “Ze zeggen”
 • Nico Vroom, Ltkol. b.d. en voorzitter Stichting Regiment Limburgse Jagers
 • Piet Beurskens, sobat 2-13 R.I.: dodenappèl OVW-Bataljon 2-13 R.I.
 • Patrick Niks, bestuurslid stichting 1945-1950 Ubachsberg: dodenappèl Ubachsbergse oud-Indiëgangers
 • Gonnie Engelen-Geraedts: het gedicht “Zijn naam”
 • Wiel Niks: afsluiting en dankwoord

Bloemlegging heeft plaatsgevonden door:

Voorts heeft de stichting 1945-1950 Ubachsberg via de Oorlogsgravenstichting op 1 september een krans laten leggen bij het graf van Juup Geraedts op het Ereveld Candi te Semarang. Op het kranslint staat vermeld de tekst: “Ubachsberg is jou niet vergeten”.

nietvergeten1nietvergeten2nietvergeten3

ZE ZEGGEN……….
Je moet in deze tijd niet meer gedenken
Het is allemaal al zolang voorbij
Dat steeds gedwongen stilstaan bij het verleden
Roept weerstand op en laat de geest niet vrij
MAAR……….
Maakt het uit hoe lang het geleden is?
Er is immers geen limiet voor de pijn
Tijd heelt geen wonden door de dood geslagen
Dan kan de tijd alleen verzachtend zijn
ZE ZEGGEN……….
Wat is van opgeklopte sentimenten
En plechtigheden nu het resultaat?
Het wordt continue gedenken in de toekomst
Want de ene oorlog komt, de andere gaat
MAAR……….
Wanneer men stopt met officieel gedenken
Dreigt er gevaar voor onverschilligheid
Men moet de vredesfakkel brandend houden
En die niet doven in vergetelheid
Het zeggen en weerleggen zal blijven
Dát heeft de mens al eeuwen gedaan
Maar onomstreden blijft,
Dat meer dan zesduizend houten kruisen
Ginds niet voor niets op Erevelden staan 
ALLES IS VERGEEFS GEWEEST
WANNEER WIJ HEN VERGETEN

Jos Kleijnen

Zijn naam
Aan hen die nu hier aanwezig zijn:
Neem nu zijn naam in uw gedachten.
Laat uw herinnering de vrije loop
En keer nog even terug naar toen.
Toen het Vaderland van hem verwachtte
Dat hij zou gaan.
En hoe dan ook – zijn plicht zou doen.

Hij was nog jong en wellicht welgemoed.
De oorlog had hem hier gespaard.
Maar wat hij toch niet had vermoed:
Die lange reis, dat mooie, vreemde land,
Die zon, die sawa’s en de palmen
En heel die paradijselijke pracht
Van ’t overzeese rijk onder Neerlands vlag,
Die Gordel van Smaragd,
Hij heeft het niet verwacht
Dat daar zijn graf zou zijn,
Dat hij de thuisreis niet volbracht…

Pierre Huyskens
Voorgedragen door Gonnie Engelen- Geraedts

Voor een impressie van deze dag verwijzen we u graag naar het fotoalbum. (Foto’s © Ron Slangen GRAPHX 2010)

Voor meer foto´s zie: www.wimkoops.nl

Artikel Netwerk Oorlogsbronnen.

 

Ubachsberg, Herdenkingsmonument voor Juup Geraedts
Het herdenkingsmonument voor Juup Geraedts te Ubachsberg (gemeente Voerendaal) is opgericht ter herinnering aan Juup Geraedts die op 5 april 1946 gesneuveld is in voormalig Nederlands-Indië. Juup Geraedts nam dienst in het leger na de bevrijding van Zuid-Limburg. Hij was verheugd dat hij het zware werk in de mijnen kon ontvluchten. Na eerst bewakingstaken in het Duitsland te hebben gedaan, werd gevraagd wie er tegen Japan wilde vechten. Juup meldde zich aan en hij werd geplaatst in het OVW-Bataljon Limburg 2-13 R.I. Via Oostende wordt het regiment naar Dover overgevaren. Ondertussen heeft Japan zich op 15 augustus overgegeven. De oorspronkelijk missie van het bataljon is daarmee verlopen. Ze werden nu naar Nederlands-Indië gestuurd. Op 12 oktober vertrok het troepentransportschip “Alcantara” met 4.400 man aan boord, waaronder Juup Geraedts. Nederland was op dat moment in onderhandeling met de nieuw uitgeroepen republiek Indonesië. Tijdens deze onderhandelingen mochten er geen Nederlandse troepen naar Indonesië gestuurd worden. Op 11 november gingen de troepen van land in Port Swettenham op Malakka in Maleisië. Ze werden ondergebracht in Serdang en verbleven daar vier maanden. Gedurende dat verblijf kregen zij onder andere jungle-training. Begin maart 1946 vertrokken de leden van het bataljon met de ‘Valentijn’ naar Java. Op 9 maart 1946 kwamen zij in Semarang aan. In Djatingaleh betrokken zij een oude KNIL-kazerne. Semarang was een frontstad en van drie kanten werd de stad belegerd door republikeinse troepen. Het Nederlandse leger was in de minderheid. Dagelijks werden er patrouilles uitgestuurd waarbij het vaak tot vuurgevechten kwam. Op 1 april 1946 vond er een gecombineerde Nederlandse actie, genaamd ‘Primeur’ plaats. Een compagnie van het 2-13 R.I en een compagnie van 1 R.S. vallen de republikeinse troepen aan. Op 5 april 1946 bezweek Juup Geraedts aan zijn tijdens de stijd opgelopen verwondingen. Hij was betrokken bij gevechten ten zuiden van Semarang, langs de weg naar Oengaran. De volgende dag werd hij met militaire eer begraven op het militair kerkhof ‘Tjandi’ te Semarang. Oprichting De oprichting van het monument was een initiatief van de Stichting 1945-1950 Ubachsberg ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Juup Geraedts. Onthulling Het monument is onthuld op 1 september, de 100ste geboortedag van Juup Geraedts. Tijdens de herdenking waren er toespraken en voordrachten van Wiel Niks (voorzitter stichting 1945-1950 Ubachsberg), Burgemeester Sprokkel van de gemeente Voerendaal, Jos Kleijnen (bestuurslid stichting 1945-1950 Ubachsberg), Nico Vroom (Ltkol. b.d. en voorzitter Stichting Regiment Limburgse Jagers), Piet Beurskens (sobat 2-13 R.I.), Patrick Niks (bestuurslid stichting 1945-1950 Ubachsberg) en Gonnie Engelen-Geraedts. De Schutterij St. Hubertus en het Gemengd zangkoor St. Bernardus hebben de plechtigheid opgeluisterd. Na de plechtigheid zijn er bloemen gelegd door de burgemeester Sprokkel van Voerendaal, Nico Vroom, Ferry Tummers en Dhr. van Dreumel (namens de stichting Stichting Regiment Limburgse Jagers), de kinderen Geraedts (namens de familie Geraedts), koningspaar schutterij St. Hubertus (namens de schutterij St. Hubertus) en Wim van Rosmalen (als bestuurslid namens de Stichting 1945-1950 Ubachsberg). De Stichting 1945-1950 Ubachsberg heeft daarnaast op 1 september 2010, via de Oorlogsgravenstichting, een krans laten leggen bij het graf van Juup Geraedts op het Ereveld Candi te Semarang. Op het kranslint stond vermeld: “Ubachsberg is jou niet vergeten”.